Askeri, iş ve görev kazalarından doğan tazminat
    davaları
  Boşanma davaları
  İdari işlemlerin iptali, askeri ve sivil personelin göreve
    iade, tayin sicil iptal davaları
  Kooperatifler için sürekli Hukuk müşavirliği ve
    münferit davaları
  Askeri ceza davaları   Anonim ve Limited Şirketler sürekli Hukuk müşavirliği
    ve münferit davaları
  Sivil ceza davaları   İzalei şüyu, şufa kamulaştırma, müdahalenin men'i,
    tapu tescil ve iptal davaları
  Sivil trafik kazalarından doğan ceza ve tazminat
    davaları
  İş Hukukundan kıdem, ihbar tazminatları, hizmet
    süresi tespit davaları
  Askeri trafik kazalarından doğan ceza ve tazminat
    davaları
  Gayrimenkul uyuşmazlıkları
  Sivil meslek kazalarından doğan tazminat davaları   İcra Takipleri

  İnşaat hukukundan doğan davalar. (Kat karşılığı
    inşaat sözleşmeleri, işveren-müteahhit-arsa maliki  
    arasındaki uyuşmazlıklar)

  Nafaka ve boşanmadan kaynaklanan tazminat
    davaları Boşanmadan sonra katkı ve katılma payı
    alacağı davaları
  Vergi davaları   Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri